Your Cart

Welsh Books

Discover the enchanting world of Welsh books and embark on an extraordinary literary journey that will captivate your imagination! Whether you're seeking thrilling adventures, tales of love and loss, or thought-provoking insights into the human condition, Welsh literature offers a treasure trove of literary gems waiting to be unearthed.

Free Books 4 Sponsors

Milwr Bychan (Paperback)

Plentyn a oedd yn arfer bod yn filwr yn nwyrain Affrica yw Kaninda ond mae ef nawr yn amddifad ac yn byw yn Llundain. Pan gaiff plentyn sy'n byw ar stad gyfagos ei daro gan gar, daw Kaninda wyneb yn wyneb â gwrthdaro. Mae'r stori yn cyfuno'r gwrthdaro presennol yn Llundain a'r rhyfela yn Affrica. Addasiad Cymraeg o The Little Soldier -Cyngor Llyfrau Cymru

Ty Dial (Paperback)

Pen morfa. Lle unig a thywyll. Mae mam Sophia wrth ei bodd yno. Ond i Sophia, does dim cysur yn yr awyr lwyd wedi iddi golli ei thad ac ar ôl iddi adael Llundain. Does dim byd byth yn digwydd yn y lle diflas yma. Ond mae'r tŷ'n dechrau datgelu ei gyfrinachau tywyll ac mae Sophia a'i mam yn dod yn rhan o isfyd yn llawn trais. Addasiad Cymraeg o Revenge House. -- Cyngor Llyfrau Cymru

Gwalch y Nen (Paperback)

Mae rhywbeth yn byw yn nyfnderoedd y goedwig ... rhywbeth na welwyd ar fferm Callum ers dros gan mlynedd. Mae Callum ac Iona yn addo cadw eu darganfyddiad hynod yn gyfrinach, ond a lwyddan nhw i gadw'r gwrthrych rhag perygl? Mae eu cytundeb yn newid eu bywydau am byth. Addasiad Cymraeg o Sky Hawk. -- Cyngor Llyfrau Cymru